Factory

กระบวนการผลิตเครื่องประดับ(Working Process)

เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต(Machinery)

  1. การออกแบบ(2D・3D)
  2. การทำแม่พิมพ์(silver・wax・print3D)
  3. การทำบล็อคยางและฉีดเทียนสำหรับปริมาณการผลิต
  4. การหล่อ
  5. การแต่ง
  6. การฝัง
  7. การขัด
  8. การชุบ
  9. การตรวจสอบคุณภาพ